13 Şubat 2009 Cuma

Mehmet Ruhi Akhan (1905-1977)

Kulalı Hacı Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, Manisa'nın Kula kazasında 1905 yılında, doğmuştur. Halim isminde çok sahavetli ve mer­hametli bir zatın oğludur. Halim Efendi’nin fakirlere ve düşkün kimselere karşılıksız yardımda bulunduğunu Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi nakleder. Babası ve annesi müttaki ve salih insanlardandı. Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, namaz üzerine farz olduğundan itibaren hiç kazaya bırakmamış ve ca­mide cemaate devam etmiştir. Hazreti Mehmed Ruhi'nin (KSA) sanatı deri işlemeciliği ve ayakkabıcılık olmuştur. İslam’ın emrettiği şekilde haram ve helale dikkat eder, şüpheli şeylerden kaçınırdı.

Muhterem, kendini ilahi aşka kaptırmıştır. Allah-ı Zül­celâl’e ve Resulullah'a ünsiyet etmek için bir mür­şidi kamil aramıştır. O zamanın kâmil mürşidi olan Bekir Sıdkı Visali Hazretleri ile tanışıp, Hazret’ten Tariki virdini alıp ona mürid olmuş­tur. Uşşaki Mürşidine sıdk ile bağlanmış ve tasavvuf yolunda yükselmiştir. Menemen' de iken Abdurrahman Sami Niyazi (KSA) Hazretleri ile tanışmış ve hayır dualarını almıştır.

Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, üstadı Bekir Sıdkı Visali (KSA) Hazretleri’nin 1962 yılında vefat etmesiyle, 1962-1977 yıllarında Uşşaki postuna oturarak irşatla meşgul olmuştur. Halvetiyeyi Uşşaki’ye büyük hizmetleri geçen ibadet aşığı bir kamili mürşittir. El-Hac Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri eb­rardan bir zat olup, "Marifet Sırları" adlı bir de divanı vardır.

1977 yılında 72 yaşında, Umre ziyaretinden dönerken, Ürdün’ün Amman Şehri yakınlarında vuku bulan trafik kazasında, Damadı Hacı Halit beyle birlikte Şehiden Alemi Darı Beka’ya İntikal etmişlerdir.

Kulalı Hacı Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretlerinin Kabri şerifleri, İzmir Zeytindağ Kokluca Mezarlığında Hocazade Cami’i karşısındadır.

Rabb'im Celle Celaluhu şefaatlarına nail eylesin. Amin ya Erhamerrahimiyn.
****

6 Şubat 2009 Cuma

Mehmet Ruhi Akhan'ın Halifeleri

Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretlerinin bilinen iki Halifesi vardır.
1. Sıddık Naci Eren
2. Hacı Ahmet Arslan

http://www.tezveren.com